Partnere dhe Donatorė

Bashkimi Europian
Bashkia Korce
Bashkia Pogradec
Bashkia Bitola
Bashkia Kicevo
Qendra e Zhvillimit te Komunitetit, Korce